Klasės, įvertinimai, titulai

ŠUNŲ KLASĖS PARODOSE: skirstymas į grupes pagal amžių

Šunų pasirodymas parodose yra skirstomas pagal amžių į keletą amžiaus grupių, vadinamų klasėmis. Iš viso yra aštuonios amžiaus grupės – klasės: šuniukų, mažylių, jaunimo, pereinamoji, atvira, darbinė, čempionų, veteranų. Lietuvoje rengiamose regioninėse/nacionalinėse (CAC rangas) parodose yra ne visos nurodytos klasės (nėra pereinamosios). Tuo tarpu Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje net ir tokiose CAC rango parodose yra pereinamoji klasė. Lietuvoje pereinamoji klasė yra tik specializuotose ir CACIB – tarptautinio rango parodose, o Lietuvoje rengiamose CACIB rango parodose nebūna pačios mažiausios – šuniukų klasės.

Klasių skirstymas pagal šuns amžių:

 • šuniukų – nuo 3 iki 6 mėn.;
 • mažylių – nuo 6 iki 9 mėn.;
 • jaunimo – nuo 9 iki 18 mėn.;
 • pereinama – nuo 15 iki 24 mėn.;
 • atvira – nuo 15 mėn.;
 • darbinė – nuo 15 mėn.;
 • čempionų – nuo 15 mėn.;
 • veteranų – nuo 8 metų.

Šuniukų klasė. Šuniukų klasėje varžosi nuo 3 iki 6 mėn. amžiaus patinai/kalės. Gali būti suteikiami įvertinimai: „labai perspektyvus“, „perspektyvus“, „mažai perspektyvus“, „neperspektyvus“. Aukščiausius įvertinimus („labai perspektyvus“) gavę šuniukų klasės patinai/kalės pasidalija 1-4 vietas. Šuniukų klasėje titulai nesuteikiami.  Geriausias veislės šuniukas renkamas iš kalės ir patino, gavusių aukščiausius įvertinimus ir užėmusių I vietą. Geriausias veislės šuniukas gali būti siunčiamas į šuniukų Best’ą. Šios klasės nebūna tarptautinėse parodose.

Mažylių klasė. Mažylių klasėje varžosi nuo 6 iki 9 mėn. amžiaus patinai/kalės. Gali būti suteikiami įvertinimai: „labai perspektyvus“, „perspektyvus“, „mažai perspektyvus“, „neperspektyvus“. Aukščiausius įvertinimus („labai perspektyvus“) gavę mažylių klasės patinai/kalės pasidalija 1-4 vietas. Mažylių klasėje titulai nesuteikiami. Geriausias veislės mažylis renkamas iš kalės ir patino, gavusių aukščiausius įvertinimus ir užėmusių I vietas. Geriausias veislės mažylis gali būti siunčiamas į mažylių Best’ą.

Jaunimo klasė. Jaunimo klasėje varžosi nuo 9 iki 18 mėn. amžiaus patinai/kalės. Gali būti suteikiami įvertinimai: „puikiai“, „labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“. Aukščiausius įvertinimus („puikiai“) gavę jaunimo klasės patinai/kalės pasidalija 1-4 vietas. Jaunimo klasės patinas/kalė, gavęs įvertinimą „puikiai“ ir užėmęs I vietą, gali gauti JN (Jaunimo Nugalėtojas) titulą. Geriausias veislės jaunimo klasės atstovas renkamas iš kalės ir patino, gavusių JN, o laimėjęs šuo gali būti siunčiamas į jaunimo Best’ą. Šunys, gavę JN, varžosi dėl BOB (Veislės nugalėtojas).

Pereinama klasė. Pereinamoje klasėje varžosi nuo 15 iki 24 mėn. amžiaus patinai/kalės. Gali būti suteikiami įvertinimai: „puikiai“, „labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“. Aukščiausius įvertinimus („puikiai“) gavę pereinamos klasės patinai/kalės pasidalija 1-4 vietas. Pereinamos klasės patinas/kalė, gavęs įvertinimą „puikiai“ ir užėmęs I vietą, gali gauti CAC (Kandidatas į šalies čempionus) titulą. Pereinamos klasės atstovas, gavęs CAC, varžosi dėl N (Parodos nugalėtojas) titulo [veislės klubo parodoje] ar N ir CACIB (Kandidatas į tarptautinius čempionus) titulų [tarptautinėje parodoje]. Šios klasės nebūna Lietuvos regioninėse parodose.

Atvira klasė. Atviroje klasėje varžosi patinai/kalės nuo 15 mėn. amžiaus. Gali būti suteikiami įvertinimai: „puikiai“, „labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“. Aukščiausius įvertinimus („puikiai“) gavę atviros klasės patinai/kalės pasidalija 1-4 vietas. Atviros klasės patinas/kalė, gavęs įvertinimą „puikiai“ ir užėmęs I vietą, gali gauti CAC (Kandidatas į šalies čempionus) titulą. Atviros klasės atstovas, gavęs CAC, varžosi dėl N (Parodos nugalėtojas) titulo [regioninėje, veislės klubo parodoje] ar N ir CACIB (Kandidatas į tarptautinius čempionus) titulų [tarptautinėje parodoje].

Darbinė klasė. Darbinėje klasėje varžosi patinai/kalės nuo 15 mėn. amžiaus, registruojantis reikia pateikti FCI pripažįstamo darbinio diplomo kopiją (norint parodoje dalyvauti darbinėje klasėje, retribverių veislės šuo privalo būti išlaikęs B kategorijos egzaminą ir gavęs atitinkamai I arba II laipsnio diplomą). Gali būti suteikiami įvertinimai: „puikiai“, „labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“. Aukščiausius įvertinimus („puikiai“) gavę darbinės klasės patinai/kalės pasidalija 1-4 vietas. Darbinės klasės patinas/kalė, gavęs įvertinimą „puikiai“ ir užėmęs I vietą, gali gauti CAC (Kandidatas į šalies čempionus) titulą. Darbinės klasės atstovas, gavęs CAC, varžosi dėl N (Parodos nugalėtojas) titulo [regioninėje, veislės klubo parodoje] ar N ir CACIB (Kandidatas į tarptautinius čempionus) titulų [tarptautinėje parodoje].

Čempionų klasė. Čempionų klasėje varžosi patinai/kalės nuo 15 mėn. amžiaus, registruojantis reikia pateikti FCI pripažįstamo nacionalinio ar tarptautinio čempiono sertifikato kopiją. Gali būti suteikiami įvertinimai: „puikiai“, „labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“. Aukščiausius įvertinimus („puikiai“) gavę čempionų klasės patinai/kalės pasidalija 1-4 vietas. Čempionų klasės patinas/kalė, gavęs įvertinimą „puikiai“ ir užėmęs I vietą, gali gauti CAC (Kandidatas į šalies čempionus) titulą. Čempionų klasės atstovas, gavęs CAC, varžosi dėl N (Parodos nugalėtojas) titulo [regioninėje, veislės klubo parodoje] ar N ir CACIB (Kandidatas į tarptautinius čempionus) titulų [tarptautinėje parodoje].

Veteranų klasė. Veteranų klasėje varžosi patinai/kalės nuo 8 metų amžiaus. Gali būti suteikiami įvertinimai: „puikiai“, „labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“. Aukščiausius įvertinimus („puikiai“) gavę veteranų klasės patinai/kalės pasidalija 1-4 vietas. Veteranų klasės patinas/kalė, gavęs įvertinimą „puikiai“ ir užėmęs I vietą, gali gauti VN (Veteranų Nugalėtojas) titulą. Geriausias veislės veteranų klasės atstovas renkamas iš kalės ir patino, gavusių VN, o laimėjęs šuo gali būti siunčiamas į veteranų Best’ą. Šunys, gavę VN, varžosi dėl BOB (Veislės nugalėtojas).

ĮVERTINIMAI

Puikiai“ – suteikiama šuniui (kalei), kuris beveik idealiai atitinka veislės standartą, yra puikios kondicijos, puikiai juda, yra gero temperamento. Į mažus trūkumus galima nekreipti dėmesio, bet turi būti aiškiai išreikšta priklausomybė lyčiai;

Labai gerai“ – suteikiama šuniui (kalei), kuris turi visas būdingas savo veislei ypatybes, proporcingas, yra geros kondicijos; maži trūkumai gali būti ignoruojami;

Gerai“ – suteikiama šuniui (kalei), kuris atitinka pagrindinius veislės standarto reikalavimus, yra valdomas, tačiau turi ydų ar didesnių trūkumų;

Patenkinamai“ – suteikiama šuniui (kalei), kuris atitinka pagrindinius veislės standarto reikalavimus, yra valdomas, tačiau turi daug ydų ar didelių trūkumų;

Diskvalifikacija“ – suteikiama šuniui (kalei), kuris neatitinka veislės standarto arba yra agresyvus, bailus, turi sėklidžių, dantų, žandikaulių anomalijas, nestandartinės spalvos ar struktūros kailį, ryškų polinkį į albinizmą; taip pat tiems, kurie turi mažai būdingų tai veislei savybių, kitų eliminuojančių trūkumų, lyginant su standartu, yra blogos sveikatos; diskvalifikuoti taip pat gali būti ir tie gyvūnai, kurių organizme aptikta gyvūnų galimybes stimuliuojančių medžiagų, turint tikslą didinti gyvūnų produktyvumą, darbingumą, sportinius rezultatus, išskyrus tas medžiagas, kurių naudojimą reglamentuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;

Be įvertinimo“ paliekami šunys (kalės), nesant galimybės jų apžiūrėti: nejuda, nuolat šokinėja, negalima apžiūrėti dantų arba įtarus chirurgines operacijas, padarytas norint pašalinti įgimtus trūkumus, pvz.: pakeisti akies voką, ausis, lūpas, uodegą ar kondiciją.

Šuniukų ir mažylių klasėse suteikiami įvertinimai „labai perspektyvus“, perspektyvus“, „mažai perspektyvus“, „neperspektyvus“, atitinka „puikiai“, „labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“.

TITULAI

JN (Jaunimo Nugalėtojas) – gali būti suteiktas patinui/kalei, įvertintam „puikiai“ ir užėmusiam I vietą jaunimo klasėje.

CAC (Kandidatas į šalies grožio čempionus) – gali būti suteiktas patinui/kalei, įvertintam „puikiai“ ir užėmusiam pirmą vietą pereinamoje, atviroje, darbinėje ar čempionų klasėje.

VN (Veteranų Nugalėtojas) – gali būti suteiktas patinui/kalei, įvertintam „puikiai“ ir užėmusiam I vietą veteranų klasėje.

CACIB (Kandidatas į tarptautinius grožio čempionus) – gali būti suteiktas tik tarptautinėse parodose. Dėl šio titulo varžosi patinai/kalės savo klasėse gavę CAC.

R. CACIB (Rezervinis kandidatas į tarptautinius grožio čempionus) – gali būti suteiktas tik tarptautinėse parodose. Dėl šio titulo varžosi patinai/kalės savo klasėse gavę CAC (išskyrus šunį, laimėjusį CACIB) ir II vietą (su įvertinimu „puikiai“) užėmęs patinas/kalė iš tos klasės, kurios laimėtojas gavo CACIB.

N (Parodos Nugalėtojas) – dėl šio titulo varžosi CAC laimėję šunys/kalės. Tarptautinėse parodose N gauna šuo, laimėjęs CACIB.

BOB (Veislės Nugalėtojas) – dėl šio titulo varžosi JN, N bei VN laimėję šunys ir kalės. BOB laimėjęs šuo siunčiamas į grupės Best’ą.

Parodų pabaigoje būna rengiamos pramoginės programos, vadinamasis „Best in Show“ (angl. – gražiausi parodoje). Pramoginėje programoje dalyvauja visų veislių šunys, tad laimėjimas šioje parodos dalyje iš tiesų prilygsta loterijai, nes vienu metu ringe teisėjas renkasi net iš ~100 ar daugiau skirtingų šunų (pavyzdžiui, renka gražiausią jaunimo klasės šunį iš visų FCI grupių). Pramoginėje programoje suteikiamas laimėjimas, vadinamasis BIS („Best in Show“) titulas, prie kurio esantis skaičiukas žymi vietą (pavyzdžiui, BIS-1, BIS-2, Junior BIS-1). Prieš gaunant pagrindinį BIS titulą, iš kiekvienos FCI grupės yra atrenkamas gražiausias tos grupės atstovas ir jam suteikiamas titulas BIG („Best in Group“).

Tarpusavy dėl BIS titulo varžosi 10 šunų, laimėjusių savo grupėje BIG-1 (nes yra 10 FCI grupių).

Pramoginės programos titulai:

Best In Show Baby (BIS Baby) – Gražiausias Parodos Šuniukų klasės atstovas

Best In Show Puppy (BIS Puppy) – Gražiausias Parodos Mažylių klasės atstovas.

Best In Show Veteran (BIS Veteran) – Gražiausias Parodos Veteranų klasės atstovas.

Best In Show Junior (BIS Junior) – Gražiausias Parodos Jaunimo klasės atstovas.

Best In Group (BIG) – Gražiausias FCI grupės atstovas. FCI visas šunų veisles skirsto į X grupių.

Best In Show (BIS) – Gražiausias parodos šuo.

Čempionų titulų suteikimo tvarka

„Lietuvos jaunimo čempionas“ – LT JCH – suteikiamas šunims, turintiems ne mažiau trijų titulų JN, LT JN, Kl.JN, suteiktų dviejų skirtingų teisėjų. LT JCH titulas suteikiamas Lietuvoje gyvenantiems ir registruotiems Lietuvos šunų veislės knygoje šunims bei užsienyje gyvenantiems ir registruotiems šunims. Rašomas prašymas suteikti LT JCH titulą. Išduodamas JCH pažymėjimas.

„Lietuvos čempionas“ – LT CH – suteikiamas šunims:

 • turintiems ne mažiau trijų LT CAC titulų (vienas jų turi būti gautas tarptautinėje arba veislės klubo parodoje), suteiktų dviejų skirtingų teisėjų.
 • turintiems ne mažiau dviejų LT CAC titulų, suteiktų dviejų skirtingų teisėjų, bei FCI pripažįstamą darbinį diplomą.
 • turintiems ne mažiau penkių LT CAC titulų, suteiktų trijų skirtingų teisėjų
 • Tarp pirmo ir paskutinio LT CAC turi praeiti ne mažiau vienerių metų.
 • Titului gauti šuns kilmės dokumentuose turi būti mažiausiai dvi generacijos.
 • LT JCH titulas atitinka vieną LT CAC titulą, metai skaičiuojami nuo paskutinio JN titulo gavimo datos.

„Lietuvos veislės klubo čempionas“ – LT Kl.CH – suteikiamas šunims, du kartus tapusiems klubo nugalėtoju arba vieną kartą tapusiems klubo nugalėtoju ir turintiems LT CH titulą

„Baltijos jaunimo čempionas“ – BALT JCH – suteikiamas patvirtinus LT JCH, LV JCH, EST JCH titulus. LKD nariams BALT JCH titulą tvirtina LKD. Užsienio šalių šunims šį titulą tvirtina kinologinė organizacija, kurioje vėliausiai suteiktas tos šalies čempiono titulas.

„Baltijos čempionas“ – BALT CH – suteikiamas patvirtinus LT CH, LV CH, EST CH titulus. LKD nariams BALT CH titulą tvirtina LKD. Užsienio šalių šunims šį titulą tvirtina kinologinė organizacija, kurioje vėliausiai suteiktas tos šalies čempiono titulas.

„Tarptautinis grožio čempionas“ – Int.CH – suteikiamas šunims:

 • kurie pagal FCI reikalavimus neprivalo turėti darbinio diplomo, surinkusiems keturis CACIB titulus trijose skirtingose šalyse, suteiktus mažiausiai trijų skirtingų teisėjų;
 • kurie pagal FCI reikalavimus privalo turėti darbinį diplomą, surinkusiems mažiausiai du CACIB titulus dviejose skirtingose šalyse, suteiktus skirtingų teisėjų, ir turėti FCI pripažįstamą darbinį diplomą. Darbinio diplomo išdavimo data nesvarbi.
 • Tarp pirmo ir paskutinio CACIB titulo suteikimo datos turi praeiti mažiausiai 366 dienos. Int.CH titulas gali būti suteiktas tik šunims, kurių kilmės dokumentuose yra mažiausiai trys generacijos.

Plačiau apie parodų rengimo, šunų skirstymo į grupes pagal amžių, įvertinimų ir titulų suteikimo taisykles Lietuvos kinologų draugijos puslapyje.

Šaltinis: https://www.super-retriveriai.lt/nuo-iki/parodos/klases-ivertinimai-titulai/